DSA_5942_1_R_20190812155959cd4.jpg 2019年8月8日戦場ヶ原通行止め看板