DSA_8082_1_R_20190913165742420.jpg エゾビタキ20190913-1